Τελευταία κηρύγματα από αυτόν τον ομιλητή

Κήρυγμα Τετάρτης 24/06/2020

24-06-2020
Εδάφιο: 1 Ιωάννη 2:15
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46 λεπτά 40 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 03/06/2020

03-06-2020
Εδάφιο: Ιακώβου 1:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 45 λεπτά 53 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 19/02/2020

19-02-2020
Εδάφιο: 2 Προς Θεσσαλονικείς 2:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 42 λεπτά 58 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 18/12/2019

18-12-2019
Εδάφιο: Λουκάς 6:37
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 47 λεπτά 32 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 27/11/2019

27-11-2019
Εδάφιο: Ιωάννης 14:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 44 λεπτά 45 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 20/11/2019

20-11-2019
Εδάφιο: Δανιήλ 9:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 47 λεπτά 13 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 13/11/2019

13-11-2019
Εδάφιο: Ιησούς του Ναυή 1:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 45 λεπτά 12 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 06/11/2016

06-11-2019
Εδάφιο: Ιούδα 1:12
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 43 λεπτά 28 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 30/10/2019

30-10-2019
Εδάφιο: Ιούδα 1:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 49 λεπτά 2 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 23/10/2019

23-10-2019
Εδάφιο: Προς Γαλάτας 1:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 44 λεπτά 39 δευτερόλεπτα

Η διεύθυνσή μας

Γορτυνίας 7
Αμαλιάδα
Τ.Κ.   27200
Τηλ.: 6989163782
     & 6987123385

Ώρες συναθροίσεων

Τετάρτη:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Παρασκευή:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Κυριακή:
10:00 - 11:00 Προσευχή
11:00 - 12:00 Κήρυγμα
12:00 - 12:30 Θεία Κοινωνία
© 2017 ΕΑΕΠ Αμαλιάδας