Τελευταία κηρύγματα από αυτόν τον ομιλητή

Κήρυγμα Τετάρτης 18/09/2019

18-09-2019
Εδάφιο: Ιώβ 1:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 44 λεπτά 40 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 11/09/2019

11-09-2019
Εδάφιο: 1 Προς Θεσσαλονικείς 5:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 39 λεπτά 8 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 07/08/2019

07-08-2019
Εδάφιο: Ιερεμίας 20:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 45 λεπτά 4 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 31/07/2019

31-07-2019
Εδάφιο: Προς Εφεσίους 1:15
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 47 λεπτά 23 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 24/07/2019

24-07-2019
Εδάφιο: Προς Εφεσίους 1:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 44 λεπτά 15 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 17/07/2019

17-07-2019
Εδάφιο: Ιούδα
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 43 λεπτά 4 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 19/06/2019

19-06-2019
Εδάφιο: 2 Πέτρου 3:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 43 λεπτά 50 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 05/06/2019

05-06-2019
Εδάφιο: 2 Χρονικών 36:11
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46 λεπτά 31 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 29/05/2019

29-05-2019
Εδάφιο: Ιωάννης 15:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46 λεπτά 56 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 22/05/2019

22-05-2019
Εδάφιο: Προς Τίτον 2:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46 λεπτά 45 δευτερόλεπτα

Η διεύθυνσή μας

Γορτυνίας 7
Αμαλιάδα
Τ.Κ.   27200
Τηλ.: 6989163782
     & 6987123385

Ώρες συναθροίσεων

Τετάρτη:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Παρασκευή:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Κυριακή:
10:00 - 11:00 Προσευχή
11:00 - 12:00 Κήρυγμα
12:00 - 12:30 Θεία Κοινωνία
© 2017 ΕΑΕΠ Αμαλιάδας