Τελευταία κηρύγματα από αυτόν τον ομιλητή

Κήρυγμα Τετάρτης 08/05/2019

08-05-2019
Εδάφιο: Προς Ρωμαίους 8:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 48 λεπτά 53 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 10/04/2019

10-04-2019
Εδάφιο: Psalm 106:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 47 λεπτά 45 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 13/03/2019

13-03-2019
Εδάφιο: Ιωάννης 6:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 53 λεπτά 29 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 13/02/19

13-02-2019
Εδάφιο: Ησαΐας 8:9
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 47 λεπτά 33 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 09/01/2019

09-01-2019
Εδάφιο: Γένεσις 13:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 52 λεπτά 2 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 12/12/2018

12-12-2018
Εδάφιο: Psalm 146:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46 λεπτά 47 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 14/11/2018

14-11-2018
Εδάφιο: 2 Χρονικών 32:16
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46 λεπτά 42 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 10/10/2018

10-10-2018
Εδάφιο: Αποκάλυψη 2:7
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 51 λεπτά 44 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 13/06/2018

13-06-2018
Εδάφιο: Προς Κολοσσαείς 2-1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 50 λεπτά 59 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 09/05/2018

09-05-2018
Εδάφιο: 2 Χρονικών 20:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 45 λεπτά 55 δευτερόλεπτα

Η διεύθυνσή μας

Γορτυνίας 7
Αμαλιάδα
Τ.Κ.   27200
Τηλ.: 6989163782
     & 6987123385

Ώρες συναθροίσεων

Τετάρτη:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Παρασκευή:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Κυριακή:
10:00 - 11:00 Προσευχή
11:00 - 12:00 Κήρυγμα
12:00 - 12:30 Θεία Κοινωνία
© 2017 ΕΑΕΠ Αμαλιάδας