Τελευταία κηρύγματα από αυτόν τον ομιλητή

Κήρυγμα Κυριακής 01/09/2019

01-09-2019
Εδάφιο: Μάρκος 10:32
Διάρκεια: 45 λεπτά 16 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 02/06/2019

02-06-2019
Εδάφιο: Λουκάς 10:25
Διάρκεια: 51 λεπτά 42 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 21/04/2019

21-04-2019
Εδάφιο: Ιακώβου 2:1 & Προς Ρωμαίους 11:1
Διάρκεια: 49 λεπτά 12 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 03/03/2019

03-03-2019
Εδάφιο: Λουκάς 18:1
Διάρκεια: 55 λεπτά 5 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Σαββάτου 02/03/2019

02-03-2019
Εδάφιο: Προς Ρωμαίους 8:26
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 55 λεπτά 25 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 03/02/2019

03-02-2019
Εδάφιο: Προς Εφεσίους 4:17
Διάρκεια: 51 λεπτά 5 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 16/12/2018

16-12-2018
Εδάφιο: Ματθαίος 14:22
Διάρκεια: 56 λεπτά 5 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 04/11/2018

04-11-2018
Εδάφιο: Λουκάς 18:9
Διάρκεια: 46 λεπτά 9 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 26/08/2018

26-08-2018
Εδάφιο: Ματθαίος 13:1 & Ματθαίος 7:7
Διάρκεια: 1 ώρα 14 λεπτά 6 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 22/07/2018

22-07-2018
Εδάφιο: 1 Πέτρου 3:8
Διάρκεια: 53 λεπτά 56 δευτερόλεπτα

Η διεύθυνσή μας

Γορτυνίας 7
Αμαλιάδα
Τ.Κ.   27200
Τηλ.: 6989163782
     & 6987123385

Ώρες συναθροίσεων

Τετάρτη:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Παρασκευή:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Κυριακή:
10:00 - 11:00 Προσευχή
11:00 - 12:00 Κήρυγμα
12:00 - 12:30 Θεία Κοινωνία
© 2017 ΕΑΕΠ Αμαλιάδας