Τελευταία κηρύγματα από αυτόν τον ομιλητή

Κήρυγμα Τετάρτης 10/06/2020

10-06-2020
Εδάφιο: Psalm 27:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 49 λεπτά 40 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Παρασκευής 20/09/2019

20-09-2019
Εδάφιο: Προς Γαλάτας 5:22
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 45 λεπτά 17 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Παρασκευής 13/09/2019

13-09-2019
Εδάφιο: Ησαΐας 40:21
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 43 λεπτά 47 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 04/09/2019

04-09-2019
Εδάφιο: 1 Προς Κορινθίους 1:30
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 42 λεπτά 58 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 28/08/2019

28-08-2019
Εδάφιο: Ματθαίος 11:29
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 41 λεπτά 55 δευτερόλεπτα

Κηρύγματα Παρασκευής 19/07/2019

19-07-2019
Εδάφιο: Ματθαίος 20:25
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 39 λεπτά 50 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Παρασκευής 12/07/2019

12-07-2019
Εδάφιο: Ματθαίος 5:44
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 41 λεπτά 45 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 12/06/2019

12-06-2019
Εδάφιο: 1 Προς Κορινθίους 2:16
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 45 λεπτά 10 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 09/06/2019

09-06-2019
Εδάφιο: Λουκάς 17:1
Διάρκεια: 50 λεπτά 23 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Παρασκευής 03/05/2019

03-05-2019
Εδάφιο: 1 Προς Κορινθίους 2:6
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 44 λεπτά 38 δευτερόλεπτα

Η διεύθυνσή μας

Γορτυνίας 7
Αμαλιάδα
Τ.Κ.   27200
Τηλ.: 6989163782
     & 6987123385

Ώρες συναθροίσεων

Τετάρτη:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Παρασκευή:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Κυριακή:
10:00 - 11:00 Προσευχή
11:00 - 12:00 Κήρυγμα
12:00 - 12:30 Θεία Κοινωνία
© 2017 ΕΑΕΠ Αμαλιάδας