Τελευταία κηρύγματα από αυτόν τον ομιλητή

Κήρυγμα Κυριακής 11/08/2019

11-08-2019
Εδάφιο: Δανιήλ 4:34 & Ιωάννης 5:1
Διάρκεια: 52 λεπτά 58 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 10/03/2019

10-03-2019
Εδάφιο: Ησαΐας 61:1 & Ιωάννης 8:1
Διάρκεια: 48 λεπτά 55 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 05/12/2018

05-12-2018
Εδάφιο: Προς Τίτον 1:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 41 λεπτά 34 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Παρασκευής 28/11/2018

28-11-2018
Εδάφιο: Προς Εφεσίους 5:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 43 λεπτά 51 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 02/09/2018

02-09-2018
Εδάφιο: Psalm 121:1 & Μάρκος 5:21
Διάρκεια: 45 λεπτά 57 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 12/08/2018

12-08-2018
Εδάφιο: Λουκάς 10:23
Διάρκεια: 40 λεπτά 35 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 18/02/2018

18-02-2018
Εδάφιο: Αποκάλυψη 21:1
Διάρκεια: 44 λεπτά 51 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Παρασκευής 25/08/2017

25-08-2017
Εδάφιο: Λουκάς 19:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 39 λεπτά 49 δευτερόλεπτα

Η διεύθυνσή μας

Γορτυνίας 7
Αμαλιάδα
Τ.Κ.   27200
Τηλ.: 6989163782
     & 6987123385

Ώρες συναθροίσεων

Τετάρτη:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Παρασκευή:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Κυριακή:
10:00 - 11:00 Προσευχή
11:00 - 12:00 Κήρυγμα
12:00 - 12:30 Θεία Κοινωνία
© 2017 ΕΑΕΠ Αμαλιάδας