Τελευταία κηρύγματα από αυτόν τον ομιλητή

Κήρυγμα Κυριακής 28/04/2019

28-04-2019
Εδάφιο: Ιωάννης 21:1
Διάρκεια: 48 λεπτά

Κήρυγμα Κυριακής 10/02/2019

10-02-2019
Εδάφιο: Ιωάννης 13:1
Διάρκεια: 48 λεπτά 24 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 11/11/2018

11-11-2018
Εδάφιο: Ματθαίος 25:1
Διάρκεια: 45 λεπτά 17 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 24/09/2017

24-09-2017
Εδάφιο: Προς Κολοσσαείς 3:12
Διάρκεια: 54 λεπτά 19 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Δευτέρας 22/05/2017

22-05-2017
Εδάφιο: Λουκάς 9:46
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 46 λεπτά 24 δευτερόλεπτα

Η διεύθυνσή μας

Γορτυνίας 7
Αμαλιάδα
Τ.Κ.   27200
Τηλ.: 6989163782
     & 6987123385

Ώρες συναθροίσεων

Τετάρτη:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Παρασκευή:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Κυριακή:
10:00 - 11:00 Προσευχή
11:00 - 12:00 Κήρυγμα
12:00 - 12:30 Θεία Κοινωνία
© 2017 ΕΑΕΠ Αμαλιάδας