Τελευταία κηρύγματα από αυτόν τον ομιλητή

Κήρυγμα Κυριακής 01/11/2020

01-11-2020
Εδάφιο: Λουκάς 9:49
Διάρκεια: 24 λεπτά 3 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 01/11/2020

01-11-2020
Εδάφιο: Ματθαίος 4:1
Διάρκεια: 19 λεπτά 27 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 25/10/2020

25-10-2020
Εδάφιο: Psalm 17:1 & Λουκάς 18:35
Διάρκεια: 40 λεπτά 52 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 11/10/2020

11-10-2020
Εδάφιο: Ιερεμίας 17:5 & Ιωάννης 10:1
Διάρκεια: 44 λεπτά 19 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 04/10/2020

04-10-2020
Εδάφιο: Γένεσις 45:1 & Ματθαίος 7:7
Διάρκεια: 40 λεπτά 42 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 24/05/2020

24-05-2020
Εδάφιο: Ματθαίος 25:1
Διάρκεια: 29 λεπτά 6 δευτερόλεπτα

Η διεύθυνσή μας

Γορτυνίας 7
Αμαλιάδα
Τ.Κ.   27200
Τηλ.: 6989163782
     & 6987123385

Ώρες συναθροίσεων

Τετάρτη:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Παρασκευή:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Κυριακή:
10:00 - 11:00 Προσευχή
11:00 - 12:00 Κήρυγμα
12:00 - 12:30 Θεία Κοινωνία
© 2017 ΕΑΕΠ Αμαλιάδας