Τελευταία κηρύγματα από αυτόν τον ομιλητή

Κήρυγμα Κυριακής 18/10/2020

18-10-2020
Εδάφιο: Ιησούς του Ναυή 1:1 & 1 Ιωάννη 2:1
Διάρκεια: 30 λεπτά 16 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 16/08/20

16-08-2020
Εδάφιο: Πράξεις 12:1
Σειρά: Μαθήματα
Διάρκεια: 38 λεπτά 32 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 16/08/20

16-08-2020
Εδάφιο: Ιωάννης 8:1
Διάρκεια: 22 λεπτά 48 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 21/06/2020

21-06-2020
Εδάφιο: Γένεσις 3:1
Διάρκεια: 38 λεπτά 25 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Κυριακής 21/06/2020

21-06-2020
Εδάφιο: Ματθαίος 15:21
Διάρκεια: 29 λεπτά 9 δευτερόλεπτα

Η διεύθυνσή μας

Γορτυνίας 7
Αμαλιάδα
Τ.Κ.   27200
Τηλ.: 6989163782
     & 6987123385

Ώρες συναθροίσεων

Τετάρτη:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Παρασκευή:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Κυριακή:
10:00 - 11:00 Προσευχή
11:00 - 12:00 Κήρυγμα
12:00 - 12:30 Θεία Κοινωνία
© 2017 ΕΑΕΠ Αμαλιάδας