Τελευταία κηρύγματα από αυτόν τον ομιλητή

Κήρυγμα Τετάρτης 01/05/2019

01-05-2019
Εδάφιο: Ιερεμίας 1:1 & 2 Προς Κορινθίους 5:14
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 45 λεπτά 57 δευτερόλεπτα

Κήρυγμα Τετάρτης 01/08/2018

01-08-2018
Εδάφιο: Ιησούς του Ναυή 6:1
Σειρά: Κηρύγματα
Διάρκεια: 44 λεπτά 16 δευτερόλεπτα

Η διεύθυνσή μας

Γορτυνίας 7
Αμαλιάδα
Τ.Κ.   27200
Τηλ.: 6989163782
     & 6987123385

Ώρες συναθροίσεων

Τετάρτη:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Παρασκευή:
19:00 - 20:00 Προσευχή
20:00 - 21:00 Κήρυγμα
Κυριακή:
10:00 - 11:00 Προσευχή
11:00 - 12:00 Κήρυγμα
12:00 - 12:30 Θεία Κοινωνία
© 2017 ΕΑΕΠ Αμαλιάδας